۱۳۹۲ تیر ۲۷, پنجشنبه

دو عکس در یک قاب عکس تاریخ ...


روزی روزگاری در ایران :
روزهای اول بهمن ماه 57
بانویی در خیابان کنار چند سرباز مسلح ، شاید عکس یادگاری برای تاریخ می اندازد!
خواستم شرحی بر عکس بنویسم ولی برای این فریم از تاریخ بهترین شرح : بدون شرح!
و باز هم بدون شرح و شاید تنها بتوان نوشت :
زشت ترين انقلاب در زيباترين كشوراین دو فریم باید با هم و در کنار هم با دقت دیده شود تا بدانیم ما با خودمان چه کردیم و جامعه ایران دست به چه خودکشی بزرگ سیاسی زد بدون اینکه چشمش را باز کند که دارایی هایش چه بود که به یغما رفت و قرار است به استقبال کدامین سیاهی برود و آنان که مردم را فریب دادند هنوز هم مشغول فریب ملتند.


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر