۱۳۹۲ تیر ۱۰, دوشنبه

اعلامیه استقلال آمریکا و پدیده اصلاح طلبی

در اعلامیه استقلال آمریکا در 1776 آمده است:
 " زمانی که [از سوی حکومت] سوء استفاده و غصب مداوم صورت می گیرد نشان می دهند که نقشه برقراری استبداد مطلق بر مردم در کار است، "حق و وظیفه" است که چنین حکومتی را بر اندازند و افراد دیگری را به حراست از امنیت خود بگمارند "

دائره المعارف دموکراسی. مارتین لیپست


دوستی در توضیح این بند نوشته بود:
پاسخ کوتاه به همه اصلاح طلبانی که مدعی هستند اصلاحات تنها راه مقابله با استبداد است و از واژه هایی نظیر براندازی و تحول بنیادی هراس دارند

البته از این واژه ها دوستان اصلاح طلب هیچ هراسی ندارند چه بسا در سال 57 همین افراد نه تنها براندازی یک حکومت را بدون هراس انجام دادند بلکه تا براندازی یک جامعه و آرمانهایش هم بخوبی و بدون هراس پیش رفتند.شایسته است اشاره میشد کسانی که برای منافع خود،مردم را از چنین واژه هایی میهراسانند و موجب بیم و یاس آنان در راستای براندازی این نظام معلوم الحال میشوند.تا بخواهید از گوشه و اکناف تاریخ جهان ، حرکات اصلاح طلبانه میسازند و روایت میکنند از نوع اصلاح طلبی امریکایی ها از طریق رای دادن به اوباما برای گذار از دوره جرج بوش!!


گفتم بد نیست نگاهی هم به خواستگاه و اندیشه بنیادین سازندگان و برپادارندگان این دموکراسی بکنند و بدانند با کدام اصول و پرنسیب ها به امروز رسیده اند که از یک سیاست به حزبی به سیاستی دگر،براحتی اصلاحات کنند که اگر قرار بود مانند این دوستان مدعی اصلاح طلبی عمل کنند امروز امریکا حتما یا هنوز درگیر جنگهای شمال جنوب بود یا مستعمره امپراتوری فخیمه بریتانیا و مسلم هنوز سیاه پوستان مثل نیم قرن پیش در این جامعه در جرگه " انسانها " قرار نداشتند و از اتوبوس تا دانشگاه تا کافی شاپ اینان مانند جزامی ها جدای از دیگر افراد بود شاید چیزی شبیه بهاییان و برخی دگر اندیشان امروز ایران جمهوری اسلامی.

میشود برای توضیح این عکس نوشت:


قابل توجه همه اپوزیسیون جاانداز و پاانداز ، برای حفظ شرافت یک ملت و کشورش،باید از یک سیستم اشغالگر و ضد ملی و ضد ایرانی ، به هر وسیله گذار کرد تا آن بار ننگ در چاه تاریخ دفن شود مگر اینکه خودمان هم بخشی از آن بار ننگ باشیم.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر