۱۳۹۲ تیر ۲۸, جمعه

حرف آخر : مردمی که به استقبال دروغ میروند و میبازند!

در این مصاحبه مانوک خدابخشیان نگاهی دارد به ارتش ایران و نقش سران آن در وقایع بهمن 57،چطور ارتشیان اعدام می شدند؟

خاطره ای شخصی درباره ازهاری که بسیار جالب و قابل تامل است،شایعاتی که به دروغ آنروزها در جامعه ساری و جاری بود و بعدها معلوم شد اکثر اینها به دروغ برای بدنام کردن افراد بیان میشده و اینکه مردم چقدر راحت دروغ را میپذیرند و حتی آن دروغها را دوست میدارند و از این جهت هم بازنده هستند.چه دروغ های انقلابیون چه دروغ های برخی شیادان سیاسی در امروز ایران و ...
نقش برخی قلم بدستان مشهور در پروسه فریب مردم چه بوده و میباشد؟

آیا ما اپوزیسیونی به معنای واقعی کلمه داریم یا اپوزیسیون جاانداز است که درجهت ادامه حیات نظام اسلامی جولان میدهد و مردم را فریب می دهند؟

آیا بریتانیا به خاورمیانه باز میگردد چنانچه اقای دالتن گفته بود انگلیس باید به تهران بازگردد؟!

چه نقشی برای ادامه مسیر حیات سیاسی جامعه ایران، بر دوش روحانی نهاده شده است و این موضوع چگونه شکل گرفته است؟
سمینار اقتصاد دانان و حقوق دانان در تهران به موضوع جنبش ضد تحریم چون این تحریمها را ناحق میدانند و پشت نام مردم مشغول نجات رژیم اسلامی هستند.
و نگاهی اجمالی به اوضاع منطقه ، سوریه و ترکیه ...
 لینک برنامه در سایت /soundcloudلینک در سایت یوتیوب :هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر