۱۳۹۲ تیر ۲۷, پنجشنبه

برتراند راسل درست میگوید که...برتراند راسل میگوید:
تنها گوسفندان به چوپان نیاز دارند جامعه گوسفندی لایق حکومت گرگان است.
و این پیامی صحیح و قابل تامل است به تمام جوامع،به تمام ملل،به همه مردمان...و به پیوست برای شناخت بیشتر با ایشان لحظه دریافت جایزه نوبل توسط برتراند راسل در سال 1950


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر