۱۳۹۲ تیر ۳۰, یکشنبه

حرف آخر : زشت ترین انقلاب در زیباترین کشورآیا ایران آنروزها زیبا بود؟
بله ایران زیبا بود چون : 
ایران زیبا بود چون در شاهراه فردا حرکت میکرد.

ایران زیبا بود چون دختران ایران رها شده از بند حجاب و روبند و برقع، در بالاترین سطوح اجتماعی و حتی سیاسی حضور داشتند.
قاضی و وزیر بودند.حق رای پیدا کرده بوند.پا به پای مردان در مناصب اجتماعی بودند.ورزش در حد قهرمانی داشتند.ایران زیبا بود چون چهار راه فرهنگی دنیا بود.زیبا بود چون در شاهراه تاریخ و جغرافیا بود.جشن هنر شیراز داشت.

محمدرضا شاه داشت که اپک را رهبری میکرد و حق ایران را برای نفت خودش تا شش میلیون بشکه گرفت و البته هزینه اش را داد ولی نفت را در 1973 بطور کامل ملی کرد.
مصدق داشت که با استعمار انگلیس مبارزه میکرد.قوام داشت که سیاست مردی اگاه بود.بله اختلاف هم بود جنگ قدرت هم بود در همه کشورها هست ولی مهم این هست که مخالف و موافق بود.

ایران چریک داشت مصدقی داشت که بر پستهای مهم دولتی و اداری گمارده شده بودند، توده ای داشت در بالاترین مناصب . ساواکی هم داشت چپ داشت که در تلویزیون ملی مهمترین ارگانها را اداره میکردند با حکومت هم علنا مخالف بودند.

 راست هم داشت دوستداران شاه داشت ،میانه داشت ،اختلاف هم بود مشکلات هم بود بله بود ولی اینها وجود داشت و مثل امروز نبود که ما هیچکدام را نداریم یا در زندان یا در تبعید یا اعدام شده یا شکنجه شده یا ...بعبارتی هیچ کدام از اینها را بصورت اسمی و  رسمی ندارد.
چون با مصر و اردن و مراکش و عربستان و شیخ نشین های عرب و ...رقیب بود ولی دوست بود.جزیره کیش داشت مانند هنک کنگ.
ایران زیبا بود چرا که 50000 دانشجو را برای تحصیل فرستاده بودند خارج و برمیگشتند به ایران خدمت میکردند.
ایران زیبا بود چون لر داشت ترک و آذری و کرد و قشقایی و یهودی و اسوری و کلیمی و ... داشت و همه ازادانه زندگی میکردند.ایران زیبا بود چون رستم داشت بابک خرمدین داشت علی و محمد هم داشت عیسی داشت موسی داشت و کوروش و خسرو پرویز داشت و همه را با هم داشت.
ایران زیبا بود چون کیمیایی و مهرجویی داشت ولی فلینی و هیچکاک هم داشت بر روی پرده سینماها.

ایران زیبا بود چون خیلی چیزها داشت تا اینکه انقلاب اسلامی آمد...
آری ایران زیبا بود.چون ایران بود نه ایران اسلامی .ایرانی برای همه ایرانیها


میدانید او را به چه گناهی این انقلابیون زشت سوزاندند ؟

۱ نظر:

  1. iranonair.com-+irantv.tv-+++www.ex-muslime.de-+fcnn.net-+++opendoors.org-+++shahrzadnews.org-+++moris1315@gmail.com-+

    پاسخحذف