۱۳۹۰ مهر ۲۱, پنجشنبه

ملاقات های پنهان اردشیر امیرارجمند با مقامات آمریکائی

Sep 29th, 2011

حسن داعی، 29 سپتامبر 2011

طبق گزارشات موثقی که در حاشیه دادگاه فدرال در اختیارم قرار گرفته اند، در ماه ژوئن امسال، اردشیر امیر ارجمند بهمراه تریتا پارسی با برخی از مقامات آمریکائی در واشنگتن ملاقات کرده است. در این دیدار ها، امیرارجمند خود را بعنوان سخنگوی جنبش سبز مردم ایران معرفی کرده و ضمن مخالفت با تحریم، از حرکت اصلاح طلبانه در چهارچوب نظام دفاع نموده است

این گزارشات نشان میدهد که علیرغم تلاش فراوان پارسی و امیرارجمند برای دیدار با مقامات بالای آمریکا، آنها موفق به اینکار نشده و سرانجام با چند مسئول سطح پائین ملاقات کرده اند. بخش قابل توجهی از دولتمردان آمریکا، جنبش سبز با تعبیر اصلاح طلبانه را پایان یافته تلقی میکنند و از اینرو، امیر ارجمند و دیگر رهبران خیالی سبز را بی اعتبار و بدون پشتوانه سیاسی و اجتماعی میدانند. به همین دلیل ملاقات با آنها یا سرمایه گذاری روی آنان را بی فایده میدانند.

تا آنجا که به مردم ایران مربوط میشود، اردشیر امیرارجمند و همکاران وی، وظیفه دارند تا همه ملاقات ها و بده بستان هایشان با همه مقامات خارجی را بطور کامل و بدون لاپوشانی به اطلاع همگان برسانند. این حق مسلم مردم ایران است تا از تصمیم گیریهای پشت پرده ایکه مستقمیا روی سرنوشت آنها و کشورمان تأثیر میگذارد به تمام و کمال باخبر شوند.

در جریان سفر ماه ژوئن امیر ارجمند به واشنگتن، تریتا پارسی وی را بعنوان سخنگوی جنبش و خودش را در جایگاه رابط و دوست جنبش، برای مسئولان وزارت خارجه و نمایندگان کنگره خرج کرده است. جالب اینجاست که برطبق اسناد دادگاه فدرال، تا قبل از شروع جنبش سبز، تریتا پارسی برای ملاقات بین مقامات آمریکائی با مجتبی هاشمی ثمره، رحیم مشائی و دیگر نمایندگان احمدی نژاد فعالیت میکرد و اکنون همان اهداف را با دوره گردانی اردشیر امیرارجمند دنبال میکند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر