۱۳۹۰ آبان ۳, سه‌شنبه

گشت ارشاد! آمریکا دهه ۲۰


۹۰ سال پیش ،از رضا شاه و در ایران قاجار زده انتظار دموکراسی و ازادی داشتند در حالیکه اینجا مهد دموکراسی وضع این بود!!!
منظورم صرفا این قضیه نیست چون تا کمتر از نیم قرن قبل ،در مهد دموکراسی جهان که در برابر کشورهای دیگر مدعی حقوق بشر شده بود بخشی از جامعه انگل و شهروند دست دوم به معنای واقعی محسوب می شدند و در اماکن عمومی چون جذامی ها ایزوله میشدند!!!
عکس جالبی بود.!!

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر