۱۳۹۰ مهر ۲۱, پنجشنبه

مرور تاریخ معاصر از میان فیلمهای دوران پهلوی

مروری بر تاریخ ایران معاصر به روایت تصویر دوران پادشاهی
برگرفته از یوتیوب شهبانو فرح پهلوی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر