۱۳۹۰ آبان ۷, شنبه

رضا شاه و صادق هدایتصادق هدایت علیرغم انتقاات و حتی فحاشی در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه، چند بار زندانی شد؟ چطور علیرغم مخالفت بورس رضا شاهی خارج از کشور گرفت؟

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر