۱۳۹۲ مرداد ۱۰, پنجشنبه

حرف آخر : پهلویسم ، نوع حکومت نیست بلکه منش و روشی سیاسی - اجتماعی استمانوک خدابخشیان در این حرف آخر:

در این برنامه به فتوای خامنه ای پرداخته میشود و اینکه جامعه ایران مقصر اصلی است که اجازه میدهیم خامنه ای چنین گستاخی کند و به ملت و جامعه توهین کند.
او میگوید خامنه ای این حسن را دارد که همیشه خودش هست.نه ادای هاشمی را در می آورد و نه جانوسی دو چهره مثل خاتمی هست همیشه این ذات بد خود را نمایش میدهد و مردم را فریب نمی دهد.مردم هستند که باید پوست بیندازند.باید مردم تغییر کنند و نسلی نو را در جامعه پدیدار کنند.باید بجای حمله به اسلام و یا بیرون کشیدن جنازه رضاشاه بصورت خلخالی وار به این مسائل پرداخته شود.این نویسندگان و گویندگان وابسته به اپوزیسیون جاانداز که صبح تا شب به مسائل نامربوط می پردازند چرا در مورد این فتواها و حقارتی که به جامعه تحمیل میشود فریاد نمی زنند.

نگاه کنید به این کت شلواری های نهضت ازادی وجبهه ملی.چگونه ایران را دو دستی تقدیم اقای خمینی کردند.یک اخوند عقب مانده.اینها مقصر بودند.همین بازرگان و جاسوسی به نام ابراهیم یزدی که معلوم نیست چکاره هست و همیشه هم حضور دارد در صفهای رای حسینیه ارشاد.!
بجای اینکه یقه مصباح یزدی را بگیرید بروید سراغ این مردم فریبها  که تابوت دکتر مصدق را روی شانه گرفتند یا پشت عکس او پنهان هستند سر مردم کلاه گذاشتند بعد جنازه را پرت کردند کنار و خمینی را بر دوش گرفتند.

مانوک خدابخشیان در این برنامه در پاسخ که پهلویسم را به سلطنت طلبی صرف ترجمه میکنند، توضیح میدهد :
پهلویسم مورد اشاره من سلطنت طلبی نیست.اگر کسی پهلوی ها را دوست دارند بحثی جداست.منتها پهلویسم من روش،شعار و فرهنگ سیاسی است که میتوانند با ان این سرزمین را ازاد کنند از دست این حکومت اسلامی.بحث و نقد حکومت پهلوی جدا میباشد که نقاط ضعف و قوت آن بحث و نقد شود ولی پهلویسم یعنی آنچه پهلوی برای ایران اورد یعنی مدرنیسم ، ناسیونالیسم و سکولاریسم که در دوره پهلوی در ایران حس شد.
البته میتوان گفت چرا دیکتاتوری سیاسی برخلاف ازادیهای اجتماعی بصورت مدرن وجود نداشت.دموکراسی در ایران وجود نداشته است که با پهلوی تمام شود.بلکه پهلوی دیکتاتور سیاه و همه جانبه قاجار که ریشه در تاریخ دارد را به پایان رساند ولی در زمینه های سیاسی بحث وجود دارد.ولی یادمان باشد دموکراسی پدیده ای نوین است چه بسا همزمان رضا شاه از اتاتورک تا فرانکو و موسیلینی و سالاراز و هیتلر تا امریکای جنوبی و خاور دور، همه دیکتاتوری های بدتر از پهلوی بودند و اصولا دموکراسی پدیده ای نوین است و انها که رضاشاه را پیام آور دیکتاتوری میدانند یا بی سوادند و تاریخ ایران و جهان را نمی دانند یا احتمال زیاد مغرضانی که به جایی وصلند و دنبال هدفهای خاص به تخریب خدمات پهلوی می پردازند.


در بخشی از این برنامه نگاهی به اسلام سیاسی و وضعیت اردوغان در ترکیه و اوضاع مصر اشاره می شود : عفب راندن اسلام سیاسی آغاز شده و اتاتورکیسم بازخواهد گشت چون ترکیه با اتاتورکیسم شد ترکیه امروز...هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر