۱۳۹۲ مرداد ۱۴, دوشنبه

سپاس تاریخ ایران از مشروطه خواهان:خاک میخوریم،اما خاک نمی دهیم


جمعی از زندانیان مشروطه خواه در باغ شاه پس از به توپ بستن مجلس 

مظفر‌الدین شاه در مراسم گشایش دوره اول مجلس شورای ملی 
تجمع مشروطه طلبان در محوطه سفارت انگلستان در تهران 

سمت راست مشروطه خواهان تبریزی و چپ مجلس شورای ملی
یپرم خان و سردار اسعد از فاتحان تهران 


 مجاهدين مشروطه خواه پس از فتح تهران محمد علي شاه و وزراي او در باغ شاه بعد از به توپ بستن مجلس

تشییع پیکر یکی از مشروطه خواهان اعدامی
قشون اعزامی از کرمانشاه


ورود مشروطه خواهان متحصن به سفارت انگلستان

 افتتاح مجلس شوراي ملي با حضور احمد شاه و نايب السلطنه عليرضا خان عضدالملك  بزرگ میداریم و ارج مینهیم به تمام کسانی که جنبش مشروطه ایران را به پیروزی سوق دادند.قهرمانان مشروطه و آنهایی که به آرمانهای مشروطه یعنی ایرانی مدرن و پیشرفته و اباد ، باملتی سربلند و مرفه و محترم در تمام جهان ، جامه عمل پوشاندند ،همیشه در قلب تاریخ ایرانشهر جاودان و محتشم خواهند ماند و ننگ ابدی بر آنان که در سال 57 مشروطه را به دار کشیدند و مشروعه را بر سرنوشت یک ملت فائق کردند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر