۱۳۹۰ آذر ۲۸, دوشنبه

ضد امپریالیست در کنار امپریالیستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر