۱۳۹۰ آذر ۳۰, چهارشنبه

مهدی خزعلی کیست؟
این دو صفحه آخری از کتاب قتلهای زنجیره ای دکتر نوری زاده اورده شد।
خزعلی در مصاحبه با شکوهی فر: «ايدئولوژی جنبش سبز حرکت بسوی دموکراسی است و می دانيم که در قطار ما همه گونه تفکر وجود دارد، همديگر را با روی باز نقد می کنيم و باز در قطار آزادی می نشينيم ... همه آزادند تا نظر خويش بگويند و بايد نظرات مخالف را بشنوند»
من همان کسی هستم که مقدمه هویت را نوشتم، با همان تفکر و محکم تر از قبل بر مبانی اسلام پای می فشارم، اما مصاحبه امروز راجع به جنبش سبز است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر