۱۳۹۰ آذر ۲۵, جمعه

قاضی محمد وطن پرستی در لباس اشغالگر!


داشتم برنامه ای میدیدم از بهرام مشیری

از قاضی ممد طلب مغفرت میکرد چون به ایشان هشت سال پیش با تندی حرف زده بود و الان مطالعاتش نشان میدهد که ایشان چه مرد میهن پرست و روشنی بوده است.
تصویر فوق وی را نشان میدهد در هنگام اعلام جمهوری کردستان و در زمان اشغال بخشی از ایران توسط ارتش اشغلگر شوروی با لباس ارتش اشغالگر مزبور
تو خود حدیث مفصل بخوان زین مجمل.


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر