۱۳۹۰ مهر ۱, جمعه

در چه زماني بود که...؟؟؟؟؟؟

در چه زماني امراض تيفوس،سل،تراخم،مالاريا،سالک و سفليس و.....ريشه کن شد؟

در چه زماني که شهرباني توسط اطريشيها ،ژاندار مري توسط سوئدي ها ارتش توسط روسها و انگليسها گمرک توسط بلژيکيها اداره ميشد خلع يد شد وتماماً بدست ايراني ها سپرده شد؟

در چه زماني مدارس ما از مکتبخانه به مدارسي مدرن با استاندارد هاي بين المللي مبدل شد م هم چنين دانشگاه تهران و دانشگاههاي متعددي در تهران ومراکز استانها و همچنين موسسات عالي و تکنولوژي در ايران دائرشد؟

در چه زماني ايران صاحب ارتشي مدرن با افسراني تحصيل کرده شامل پيشرفته ترين نيروهاي زميني،هوائي،دريايي و همچنين دادگستري با افراد تحصيل کرده و وزارتخانه هاي نيرو،کشاورزي،آموزش وپرورش،دارايي،اقتصاد،بازرگاني و آموزش عالي و .....وزارتخانه هاي بهداشت و امور اجتماعي به سبک کشور هاي پيشرفته گرديد؟

در چه زماني راه آهن سراسري،جاده هاي اسفالته،سدهاي مانند سد دز و سد ارس و سد مياندوآب و سد بوکان وسد سفيد رود و شبکه هاي ابياري بوسعت صدها هزار هکتار در سراسر ايران احداث گرديد؟

در چه زماني زنان ايران يعني نيمي از نيروي قابل توانستند حق راي داشته باشند و در مشاغلي مانند قضاوت، وزارت،مديران کل و نمايندگي در مجلس شورايملي و مجلس سنا و تمامي مشاغلي که زماني منحصر بمردان بود دست يابند؟

در چه زماني بود که ارزش پول ايران برابر با پول کشور سوئدو و حد اکثر هفت تومان پنج ريال در مقابل دلار آمريکا حد اکثر دوازده تومان در مقابل پاند انگيس بود و هم چنين هر ايراني ميتوانست ريال را در تمام دنيا خرج کرد؟

در چه زماني بود که براي مسافرت به اکثر کشور هاي دنيا ملت ايران احتياج بويزا نداشت و در تمام دنيا مورد احترام شايسته بود؟

در چه زماني بود که تمامي کشور هاي پيشرفته دنيا براي ساخت نيروگاههاي اتمي در ايران با هم رقابت ميکردند و هيچ کشوري مخالف ايجاد انرژي اتمي در ايران نبود باين معني که تمام کشور ها به حکومت ايران اعتماد داشتند؟

در چه زماني بود که فراورده هاي صنعتي ايران به تمام کشور هاي همسايه حتي روسيه صادر ميشد مانند اتومبيل،يخچال،کولر،ماشين لباسشوئي و ظرفشوئي و کفش بطور نمونه کفش ملي براي ارتش روسيه و لباس هاي تريکو و جوراب؟

در چه زماني بود که ورزشکاران ايراني در ميدان هاي جام جهاني در اکثر رشته ها شرکت کرده و صاحبان مدال طلا بودند؟

در چه زماني بود که پيشرفت ايران را با حمايت از يک ملاي عقب افتاده متوقف کردند و مردم ايران را آواره غربت نمودند چون زنگ خطري بود براي اقتصاد کشورهاي ديگر و ترس از در بر گيرنده بازار خاور ميانه براي هميشه؟

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر