۱۳۹۰ شهریور ۲۱, دوشنبه

ساحل بابلسر - از دیروز تا امروزیادمه بزرگی داد سخن میراند که مالزی آخر دموکراسی هست
فکر کردم دلیل ایشان چیه؟ ادامه داد: در خیابان یک زن با حجاب کامل ایستاده یک زن برهنه هم کنارش راه میره.این دموکراسیه!!

اینم البته بابلسره...در پیش و پس از جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران در سال نکبت 57!!!
دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه...هردو جانسوزند اما این کجا و ان کجا
ساحل بابلسرند هردو اما این کجا و آن کجا.

۱ نظر:

  1. کودک اندر پوشک و آخوند اندر وطن ... هر دو می رینند اما این کجا و آن کجا

    پاسخحذف