۱۳۹۱ خرداد ۲۷, شنبه

مانوک خدابخشیان به مدیا بازگشت


اشاره های بسیار جالب مانوک به وضعیت ایران در جهان،وضعیت اپوزیسیون و....چرایی پهلوی ستیزی امثال مشیری در کنار دین ستیزی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر