۱۳۹۰ دی ۲۰, سه‌شنبه

دوران پهلوی : فراز و نشیب ها در سایه روشنهای تاریخ

مسلما هر دوره تاریخی،هر باکس سیاسی در طول سیر حیات یک جامعه فراز و نشیب های خاص خودش را دارا بوده است.ولی تمرکز بر عصر پهلوی دو دلیل دارد.اول ارتباط این دوره به عنوان دوره معاصر در حوادث پس از آن مثل انقلاب 57 و البته وجود جنگ دوم جهانی و جنگ سرد و تحول بسیار شگرف که جامعه ایران در طی دوره پهلوی ، به خود دید.مجموع این حوادث عصر پهلوی را به دوره ای بدل میسازد که فارغ از زنده باد و مرده بادهای معمول سیاسی باید توسط ما ایرانیان بصورت جداگانه از تعلقات سیاسی خود با دقت و ریزبینی و از ابعاد و زوایای مختلف بازنگری شود و با ذره بین ایران دوستی و عینک نگاه به فردای ایران مورد واکاوای قرار گیرد که بتوانیم آن را کلاس درسی برای ایرانیان خواهان دانستن بدل کنیم برای رفتن بسوی فردایی مطلوب.این ویدیو تمرکز دارد بر رضاشاه و دوران پرتنش پهلوی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر