۱۳۹۰ دی ۲۰, سه‌شنبه

بزرگترین داستان عشقی در اسلام و قرآن
تاریخ عشق در اسلام - عشق جایی در اسلام و قرآن ندارد. عشق یک مرد حدودا شصت ساله به دختری هفت ساله بزرگترین داستان عشقی در اسلام است. بعد از اسلام چون زن خریداری می شود (و به تعداد زیاد)، عشق نمی تواند جایی داشته باشد. در قرآن واژه عشق یافت نمی شود

۱ نظر:

  1. این آدم از هیچ پرت و پلائي برای بد گفتن از اسلام گریزان نیست. اینقدر هم نمیفهمد که زبان عربی ملک شخصی او نیست : عرب برای دوست داشتن کلمه حب را بکار میبرد نه عشق : یحبهم و یحبونه در قرن آمده است و کور ظاهر و باطن بودن با لافزنی وگزافه گوئي میشود شاهار این نادان.

    پاسخحذف