۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۳, یکشنبه

برنامه ساز لوس انجلسی : از شورا زایی تا شاهزاده زدائی

مانوک خدابخشیان
 

...
چه غلطهاى زيادى ؟ 
واقعا بايد از بسيجى هاى دهان گشاد كراواتى ترسيد !فرامرز فروزنده ؛ برنامه دارد كه
خود را گماشته !! مدير كانادايى انديشه تى وى مى داند در بيانيه تلويزيونى كه در يوتيوب
هم امد ؛ فتواى استعفاى فورى شاهزاده را از مقام رهبرى شوراى ملى ايران را صادر و خواستار توضيحات لازمه
دررابطه به كم كاريهاى وى در امر انجام مبارزات جدى ملى شد !!!
واقعا چه غلط ها ؟ راستى اقاى فروزنده كه در حضور ميهمانان برنامه خود را از تبار اشپز باشيان
متقلب و گوشت ربا مى خواند ؛ با چه مجوزى بخود چنين اجازه اى مى داد كه با لحنى امرانه و دور از نزاكت حرفه اى فتوا صادر كند ؟
ايشان كه مدال افتخار مخالفت  با رژيم گذشته را دارد و فقط به شرط مخالفت با بازگشت من (در بار اول) به حضور در برنامه ،فاندريزينگ براى شورا را پذيرفت و به جمع تيم شاهزاده بازها پيوست و به گفته خودش دلخورى  همفكران ضد شاهى را به خود خريد در چه مقامى است كه به چنين دهان گشادى  تلويزيونى تن در دهد ؟ ايا مشكل ايشان با برنامه ديگرى در اين ساب ميت رسانه اى است ؟
ايا ايشان يادشان رفته كه در يكى از همين دهان گشاديهاى تحليلى در رابطه با بيانيه تنى چند از رهبران تجزيه طلب كرد ؛
چگونه از رهبر محبوبشان در جماران جواز مبارزه عليه اين كردها ى حق نشناس كردند كه با واكنش تند 
دكتر هلاكويىً و تاييد و ستايش ويديويى ان بسيجى دهان گشاد  مواجه شد ؟ ايشان يادشان رفته كه چگونه به
دوستى با تاريتا پارسى سردمدار لابى ايستهاى جمهورى اسلامى مى باليدند و براى كوبيدن سياستهاى 
نظامى اسرييل به عمد ويديوى ساختگى و تقلبى مصاحبه ناتانيهو را پخش كردند كه از  ارشيو برداشتند؟
اقاى فروزنده ؛ بازى با لايك هاى شاهزاده را در فيسبوك ً به تمسخر كشيدند و خواستار حضور ايشان در صحنه اى شدند كه
مراسم باتون زنى باشد و ايشان هم چند باتون سياسي نوش جان كنند؟! اما ظاهرا دچار الزايمر موقت در مورد
لايك بازى هاى مشكوك در همان دكه انديشه شدند كه غير اخلاقى و در دنياى بيزنس و شو بيزنس غير قانونى است !!
واقعيت اين است كه مشكل از گماشته اقاى مدير نيست كه از خود شاهزاده است !!! وقتى ايشان بابت شاد كردن مشتى اوپوزيسون
 گلخانه اى
 و جا انداز يواشكى برگ هاى برنده خود را در كشوى ميز دفتر تاريخ مى گذارد و وارد خانه عنكبوتى بديل سازان
كه به تله سياسي مميماند پا ميگذارد ؛ ديگر ان تك شاهزاده تاريخ نيست كه
به گفته اين ها فقط  اقاى رضا پهلوى است!!!
اما اقاى همصدايى و شركا بدانند كه شاهزاده نه با اجازه انها امده ونه با اوامر انها خواهد رفت ؛ فقط  تقدير تاريخ حق قضاوت دارد !!
اما از انجايى كه ما در عصر فرهنگى بسيجى هاى دهان  گشاد بسر مى بريم ؛ بى دليل نبود كه حتى گزارشگر نيويورك تايمز
هم از تهران گزارش ويژه اى از بسيجى دهان گشاد را بعنوان  نماد فرهنگى روز ايرانيان تهيه و
روى تايمز انلاين فرستاد !!! عجب تلنگر بجايي ؟ شاهزاده قدر تاريخى خودتان را دريابيد ؛ از تله خانه عنكبوتى 
فاصله بگيريد !!!
منبع :
https://www.facebook.com/Manook.kh
ويديو هاي مربوطه : 
http://youtu.be/JE7loA0JH_M
http://youtu.be/oezudI1zKg4

http://youtu.be/xVOnkHRSYWE

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر