۱۳۹۱ آبان ۱۰, چهارشنبه

میهن پرستی از نوع مخالفان شاه!

وطن فروشی که شاخ ودم ندارد! سندی از کنفدراسیون دانشجویان

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر